Litigation

07
May

Tuchtzaak en het recht om niet mee te werken

Posted by | No Tags | Orde / Ordre · Orde / Ordre

Artsen die worden opgeroepen voor de provinciale raad (PR) na een klacht van een patiënt, doen er goed aan op deze uitnodiging in te gaan. Doen ze dit niet dan leidt het dossier een eigen leven wat wel vaker leidt tot het gegrond verklaren van de klacht en tot een sanctie. Of de arts ook […]

Read More
02
Apr

Extrapolaties door DGEC

Posted by | No Tags | DGEC / SECM · Doctor vs Government · RIZIV / INAMI

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) over de vloer krijgen is voor geen enkele arts een pretje. Toch wordt elke arts vermoed “onschuldig” te zijn tot bewijs van het tegendeel. In de praktijk blijkt de DGEC wel vaak steekproeven uit te voeren en dit dan te “extrapoleren” over de volledige periode die het […]

Read More
01
Jul

Moet u voortaan ook naar koophandel?

Posted by | No Tags | Litigation

Vandaag treedt de wet van 26 maart 2014 in werking, die als bedoeling had om bevoegdheden toe te kennen aan de ‘natuurlijke rechter’. Met de aanpassing van artikel 573 van het gerechtelijk wetboek wordt de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel uitgebreid. Voortaan is de rechtbank van koophandel bevoegd voor ‘de geschillen tussen ondernemingen, namelijk […]

Read More