Doctor vs Hospital

27
Apr

Niet-dringende medische zorg

Posted by | No Tags | DGEC / SECM · Doctor vs Hospital · RIZIV / INAMI · Uncategorized

Op vrijdag 24 april 2020 kwam de Nationale Veiligheidsraad op de proppen met “Belgium’s Exit Strategy”, een gefaseerd (en voorwaardelijk) plan om de Corona-maatregelen te versoepelen. Om u de lectuur van de 93 pagina’s lange PowerPointpresentatie te besparen volgt hierna een toelichting met betrekking tot heden en toekomst op het vlak van het verlenen van […]

Read More
23
Jun

Leden MR persoonlijk aansprakelijk

Posted by | No Tags | Doctor vs Hospital

Sinds jaren bestaat discussie rond de vraag of leden van de medische raad (MR) persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor de beslissingen die zij nemen of adviezen die ze aan de beheerder van het ziekenhuis geven. In een vonnis van 28 oktober 2016 had de ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Tongeren) nog gesteld dat dit niet zo was, […]

Read More
24
Feb

La rupture du contrat pour motif grave et le délai de 3 jours

Posted by | No Tags | Doctor vs Hospital

Le gestionnaire d’un hôpital peut procéder à la rupture immédiate de la convention d’un médecin hospitalier indépendant pour motif grave. Est considéré comme constituant un motif grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties. L’hôpital dispose d’une certaine liberté pour juger la gravité de la faute, mais en […]

Read More