Doctor vs Hospital

24
Feb

La rupture du contrat pour motif grave et le délai de 3 jours

Posted by | No Tags | Doctor vs Hospital

Le gestionnaire d’un hôpital peut procéder à la rupture immédiate de la convention d’un médecin hospitalier indépendant pour motif grave. Est considéré comme constituant un motif grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties. L’hôpital dispose d’une certaine liberté pour juger la gravité de la faute, mais en […]

Read More
25
Nov

Sancties ziekenhuisartsen onder vuur?

Posted by | No Tags | Doctor vs Hospital

Een recent arrest van het Hof van Cassatie gooit een bommetje onder de mogelijkheid om een sanctie op te leggen aan een zelfstandige ziekenhuisarts. Het arrest (van 10.10.2016) had op zich geen betrekking op een arts-ziekenhuis relatie, maar stelt wel uitdrukkelijk “De vaststelling dat een van de partijen in een arbeidsrelatie over het recht beschikt […]

Read More
07
Oct

65 jaar: stoppen of doorgaan?

Posted by | No Tags | Doctor vs Hospital · General Regulations · Individual Agreement

Het is een algemeen geldend gebruik in ziekenhuizen dat overeenkomsten met artsen op de leeftijd van 65 jaar worden beëindigd. Het komt wel eens voor dat een arts dan nog voor beperkte tijd verder mag werken onder een ander statuut (bv. als toegelaten arts), maar dit uitzonderingsregime wordt steeds minder vaak toegepast. Dit gebruik is […]

Read More