65 jaar: stoppen of doorgaan?

Posted by | No Tags | Doctor vs Hospital · General Regulations · Individual Agreement

Het is een algemeen geldend gebruik in ziekenhuizen dat overeenkomsten met artsen op de leeftijd van 65 jaar worden beëindigd. Het komt wel eens voor dat een arts dan nog voor beperkte tijd verder mag werken onder een ander statuut (bv. als toegelaten arts), maar dit uitzonderingsregime wordt steeds minder vaak toegepast. Dit gebruik is […]

Read More