RIZIV / INAMI

27
Apr

Niet-dringende medische zorg

Posted by | No Tags | DGEC / SECM · Doctor vs Hospital · RIZIV / INAMI · Uncategorized

Op vrijdag 24 april 2020 kwam de Nationale Veiligheidsraad op de proppen met “Belgium’s Exit Strategy”, een gefaseerd (en voorwaardelijk) plan om de Corona-maatregelen te versoepelen. Om u de lectuur van de 93 pagina’s lange PowerPointpresentatie te besparen volgt hierna een toelichting met betrekking tot heden en toekomst op het vlak van het verlenen van […]

Read More
02
Apr

Extrapolaties door DGEC

Posted by | No Tags | DGEC / SECM · Doctor vs Government · RIZIV / INAMI

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) over de vloer krijgen is voor geen enkele arts een pretje. Toch wordt elke arts vermoed “onschuldig” te zijn tot bewijs van het tegendeel. In de praktijk blijkt de DGEC wel vaak steekproeven uit te voeren en dit dan te “extrapoleren” over de volledige periode die het […]

Read More
05
Aug

Votre contrôle INAMI ne doit pas être catastrophique

Posted by | No Tags | DGEC / SECM · Doctor vs Government · RIZIV / INAMI

La presse récente nous apprend qu’un grand nombre de médecins risque une amende de la part de l’INAMI à cause d’une présomption de surconsommation. Il s’agit là de la tantième histoire relative au fonctionnement du service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM), qui, après un certain nombre de modifications légales, fonctionne de manière beaucoup plus […]

Read More