Leden MR persoonlijk aansprakelijk

Posted by | No Tags | Doctor vs Hospital

Sinds jaren bestaat discussie rond de vraag of leden van de medische raad (MR) persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor de beslissingen die zij nemen of adviezen die ze aan de beheerder van het ziekenhuis geven.

In een vonnis van 28 oktober 2016 had de ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Tongeren) nog gesteld dat dit niet zo was, aangezien de medische raad moet worden gezien als een orgaan van het ziekenhuis. De handelingen van dit orgaan moeten dus, volgens deze rechtbank, toegerekend worden aan het ziekenhuis zelf.

Het hof van beroep van Antwerpen verwerpt deze visie in een arrest van 14 mei 2018. Volgens het hof is een lid van de MR geen uitvoeringsagent, mandataris of aangestelde van het ziekenhuisbestuur, zodat er geen aansprakelijkheidsimmuniteit is. De leden van de medische raad kunnen dus aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan in het kader van hun mandaat als lid van de MR.

Een arts die meent schade te hebben geleden door fouten van de MR moet dan wel aantonen dat elk normaal normaal zorgvuldig lid van een MR, in dezelfde omstandigheid, anders zou hebben gehandeld dan de leden van de MR in zijn/haar geval hebben gedaan. Een dergelijk bewijs is bijzonder moeilijk te leveren, zodat de kans op veroordeling bijzonder klein is.

We merken daarbij nog op dat artsen, binnen hun polis beroepsaansprakelijkheid, in principe mee verzekerd zijn voor mandaten binnen de MR.


No Comments

Comments are closed.