Doctor vs Patient

30
Dec

Informed consent en bewijslast

Posted by | No Tags | Doctor vs Patient · Patient Rights

De media hebben uitvoerig bericht over een recente omkering van de bewijslast rond het informeren van de patiënt. Uit een recent arrest van het Hof van Cassatie zou blijken dat voortaan de arts moet bewijzen dat hij zijn patiënt voldoende heeft geïnformeerd over de voorgenomen ingreep of behandeling. Nadien werd dit dan weer tegengesproken. Zoals […]

Read More
01
Sep

Bewindvoerder van de patiënt voortaan ook vertegenwoordiger

Posted by | No Tags | Doctor vs Patient · Patient Rights

Vandaag treedt de wet in werking die een nieuw beschermingsstatuut in het leven roept voor wilsonbekwame personen. Vroeger kon de vrederechter al een voorlopig bewindvoerder aanstellen die verantwoordelijk werd voor het beheer van de goederen van een patiënt. Sinds vandaag kan de vrederechter deze bewindvoerder ook verantwoordelijk maken voor de persoon van de wilsonbekwame. Met […]

Read More
10
May

Aanpassing wet op de patiëntenrechten

Posted by | No Tags | Doctor vs Patient · Patient Rights

Kort voor de verkiezingen worden nog heel wat wettelijke bepalingen ‘door het parlement gejaagd’. Het gaat dan vaak om technische bepalingen of om omzettingen van Europese richtlijnen die al een tijdje op zich lieten wachten. Zo was het ook het geval in de wet van 20 april 2014 ‘houdende diverse bepalingen’ die een Europese richtlijn […]

Read More