Doctor vs Government

07
May

Tuchtzaak en het recht om niet mee te werken

Posted by | No Tags | Orde / Ordre · Orde / Ordre

Artsen die worden opgeroepen voor de provinciale raad (PR) na een klacht van een patiënt, doen er goed aan op deze uitnodiging in te gaan. Doen ze dit niet dan leidt het dossier een eigen leven wat wel vaker leidt tot het gegrond verklaren van de klacht en tot een sanctie. Of de arts ook […]

Read More
02
Apr

Extrapolaties door DGEC

Posted by | No Tags | DGEC / SECM · Doctor vs Government · RIZIV / INAMI

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) over de vloer krijgen is voor geen enkele arts een pretje. Toch wordt elke arts vermoed “onschuldig” te zijn tot bewijs van het tegendeel. In de praktijk blijkt de DGEC wel vaak steekproeven uit te voeren en dit dan te “extrapoleren” over de volledige periode die het […]

Read More
09
Mar

Patiënten weigeren op meerpersoonskamers?

Posted by | No Tags | Orde / Ordre · Patient Rights

In heel wat ziekenhuizen is ophef ontstaan omwille van de vraag van artsen aan patiënten om te kiezen voor eenpersoonskamers, omdat ze alleen dan nog supplementen kunnen aanrekenen die hun inkomsten op peil houden. In de media was zelfs sprake van de weigering, door bepaalde artsen, om patiënten te behandelen die niet kozen voor een […]

Read More