Nieuwe code van medische deontologie

Posted by | No Tags | Doctor vs Government · Orde / Ordre

Zonet publiceerde de nationale raad van de Orde der Artsen haar nieuwe “code van medische deontologie” . Deze vervangt met onmiddellijke ingang de oude “code van medische plichtenleer“, van toepassing sinds 1975 maar intussen vele malen aangepast (lees: uitgebreid).

Met de nieuwe code worden de deontologische richtlijnen in belangrijke mate “ontvet”. Materies waar de rol van de provinciale raden überhaupt ter discussie stond, zoals de oprichting van vennootschappen en de modaliteiten ervan, verdwijnen in de nieuwe code zo goed als volledig (zo moeten bv. associatiecontracten volgens de code niet meer ter goedkeuring worden voorgelegd). Wat rest zijn 45 artikels (in plaats van de 182 uit de oude code), onderverdeeld in 4 hoofdstukken: professionaliteit, respect, integriteit en verantwoordelijkheid.

De code was en blijft een geheel van niet-bindende richtlijnen. Volgens de nationale raad zelf is de bedoeling immers om “de arts wegwijs te maken door een referentiekader te bieden“, of nog om via “impulsen een goede praktijkvoering te bevorderen“. Toch houdt een arts beter rekening met de inhoud van de code, nu die vaak als norm wordt gebruikt door de provinciale raden bij de vrije beoordeling die deze raden hebben van het gedrag van een arts.

De inhoud van de nieuwe code en de toelichting errond vindt u op www.ordomedic.be.


No Comments

Comments are closed.