BTW op esthetische ingrepen

Posted by | No Tags | Tax

Nadat de vrijstelling voor advocaten enkele jaren geleden werd afgeschaft, wordt ook de vrijstelling van BTW voor artsen steeds vaker in vraag gesteld. In het kader van de tax shift werd alvast sinds 01/01/2016 BTW ingevoerd op erelonen voor louter esthetische ingrepen.

De eerste betrokkenen zijn evident de plastisch chirurgen, die voortaan BTW moeten aanrekenen op de louter esthetische ingrepen. Ook andere artsen (zoals dermatologen, vaatchirurgen, etc) moeten echter rekening houden met de BTW plicht en voortaan BTW aanrekenen op die ingrepen die louter esthetisch zijn.

Onder bepaalde omstandigheden ontsnapt de arts nog aan deze BTW plicht.

Zo is er nog een overgangsfase, waarbinnen ingrepen tot 30/06/2016 zijn vrijgesteld van BTW voor zover met de patiënt een afspraak voor de ingreep is gemaakt voor 29/02/2016.

Bovendien werd de bovengrens die bestaat om als kleine onderneming te worden vrijgesteld van BTW, per 01/01/2016 verhoogd van 15.000 naar 25.000 euro. Dat brengt met zich mee dat een arts die per jaar minder dan 25.000 euro genereert met prestaties die louter esthetisch zijn, geen BTW moet aanrekenen.

Eén en ander belet echter niet dat elke arts die louter esthetische ingrepen doet, best zo spoedig mogelijk een BTW nummer aanvraagt en met zijn boekhouder of accountant overlegt over de implicaties van de nieuwe BTW plicht.


No Comments

Comments are closed.