Bewindvoerder van de patiënt voortaan ook vertegenwoordiger

Posted by | No Tags | Doctor vs Patient · Patient Rights

Vandaag treedt de wet in werking die een nieuw beschermingsstatuut in het leven roept voor wilsonbekwame personen.

Vroeger kon de vrederechter al een voorlopig bewindvoerder aanstellen die verantwoordelijk werd voor het beheer van de goederen van een patiënt. Sinds vandaag kan de vrederechter deze bewindvoerder ook verantwoordelijk maken voor de persoon van de wilsonbekwame.

Met betrekking tot de patiëntenrechten en de mogelijkheid om deze uit te oefenen betekent dit een fundamentele aanpassing.

Al dachten vele artsen hier anders over: een voorlopig bewindvoerder had tot vandaag geen enkele bevoegdheid om de patiëntenrechten van de patiënt waarvan hij de goederen beheert, uit te oefenen. Er was dus bv. voor de bewindvoerder geen recht op inzage of afschrift van het dossier van de patiënt. De patiëntenrechten dienden te worden uitgeoefend door de vertegenwoordiger die de patiënt daar eerder voor had aangesteld, of bij gebreke aan aangestelde vertegenwoordiger, door de partner, een meerderjarig kind, een ouder, of een meerderjarige broer of zus (in die volgorde: het zgn. cascadesysteem).

Nu kan de vrederechter dus de voorlopig bewindvoerder ook verantwoordelijk maken voor de persoon van de wilsonbekwame persoon en deze bewindvoerder machtigen om de patiëntenrechten uit te oefenen. Hij komt in de volgorde na de eventueel aangestelde vertegenwoordiger (voor zover deze werd aangesteld toen de aansteller er nog toe in staat was), maar voor de cascade.

Indien u als arts geconfronteerd wordt met een voorlopig bewindvoerder die een patiëntenrecht wenst uit te oefenen, vraag dan wel steeds om aan te tonen dat hij ook is aangesteld als voorlopig bewindvoerder over de persoon en gemachtigd werd door de vrederechter.


No Comments

Comments are closed.